Het CIT en het huisverbod: Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Sinds de start van het huisverbod voor plegers van huiselijk geweld is het Crisis Interventie Team (CIT) in de regio Haaglanden verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen.

Over het huisverbod, het effect van huiselijk geweld op kinderen, de begeleiding van het CIT en de samenwerking met de andere betrokken partners, is een brochure gemaakt in 2013.