Nota naar aanleiding van het verslag Tweede Kamer - Wet tijdelijk huisverbod

Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod).

Met belangstelling is kennisgenomen van het verslag en vastgesteld dat de uitgangspunten van het voorliggende wetsvoorstel op steun in de Tweede Kamer kunnen rekenen.

De verschillende fracties hebben nog wel een aantal vragen. Bij de beantwoording daarvan is zoveel mogelijk de in het verslag gehanteerde volgorde aangehouden. Waar mogelijk zijn vragen van dezelfde aard en inhoud gezamenlijk beantwoord.