Voorlopig verslag - Wet tijdelijk huisverbod

Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod).

Het voorbereidend onderzoek heeft de vaste commissie voor Justitie aanleiding gegeven tot
het maken van de in het voorlopig verslag Wet tijdelijk huisverbod opgenomen opmerkingen en gestelde vragen.