Memorie van antwoord - Wet tijdelijk huisverbod

Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod).

Bij de beantwoording van het voorlopig verslag houden wij zoveel mogelijk de indeling en volgorde van het verslag aan. Daar waar door verschillende fracties vragen zijn gesteld die met elkaar verband houden, zijn de vragen bij de beantwoording in onderlinge samenhang bezien.