Nader voorlopig verslag - Wet tijdelijk huisverbod

Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod).

De memorie van antwoord heeft de commissie aanleiding gegeven tot de in het nader voorlopig verslag - Wet tijdelijk huisverbod opgenomen nadere opmerkingen en gestelde vragen.