Nader memorie van antwoord - Wet tijdelijk huisverbod

Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod).

Met belangstelling is kennisgenomen van het Nader voorlopig verslag over het onderhavige wetsvoorstel. Wij hopen dat wij de leden van de fracties van CDA en VVD met de beantwoording van hun aanvullende vragen in het Nader memorie van antwoord - Wet tijdelijk huisverbod de informatie verschaffen die zij nodig hebben voor hun eindafweging over het wetsvoorstel.