Staatsblad 2008 422 - Besluit tijdelijk huisverbod

Besluit van 20 oktober 2008, houdende regels over de aard van de feiten en omstandigheden die aanleiding kunnen geven om een huisverbod op te leggen (Besluit tijdelijk huisverbod).

Het besluit bevat nadere regels over de aard van de feiten en omstandigheden die aanleiding kunnen geven om een huisverbod op te leggen. Met het besluit is uitvoering gegeven aan artikel 2, eerste lid, van de Wet tijdelijk huisverbod.