Wet tijdelijk huisverbod, een handreiking voor gemeenten en professionals

Deze handreiking is in het voorjaar van 2015 vastgesteld en is gebaseerd op de kennis van en ervaringen met het huisverbod die zijn verzameld sinds de inwerkingtreding in 2009. Het is een vernieuwing van de handreiking voor burgemeesters uit 2008.

Het huisverbod is inmiddels een regulier instrument in de aanpak van huiselijk geweld geworden. Het heeft zijn meerwaarde bewezen. De laatste jaren is er veel geleerd over de werking van het huisverbod en is ervaring opgedaan met allerlei verschillende manieren om het werkproces te organiseren. In dat werk-proces zijn partijen uit de veiligheids- en de hulpverleningsketen en gemeenten betrokken. Deze partijen moeten een gedeelde visie op het huisverbod hebben en samen aan een goede implementatie daarvan werken; daarom richt de handreiking zich op hen allemaal.