Nog niet effectief genoeg: het huisverbod in perspectief

Artikel over de inzet en uitvoeringspraktijk van het huisverbod.

Vaan, K. de (2017). Nog niet effectief genoeg: het huisverbod in perspectief. Proces 2017 (96) 3. p. 240-248.

Dit artikel verdedigt de stelling dat het huisverbod effectiever kan worden ingezet door meer kennis te verzamelen over wat maakt dat het werkt. Die kennis moet worden gebruikt om in situaties van (ernstige en onmiddellijke) dreiging van huiselijk geweld het huisverbod af te wegen tegen andere instrumenten die kunnen worden toegepast. Het huisverbod staat immers niet op zichzelf, maar is onderdeel van een brede aanpak van huiselijk geweld.

Naar een effectieve inzet

De auteur geeft eerst een beschrijving van het huisverbod en de uitvoeringspraktijk, zoals die zich sinds 2009 heeft ontwikkeld. Daarna wordt de huidige kennis over de effectiviteit van het huisverbod en over de factoren die daarop mogelijk van invloed zijn, gepresenteerd.

Het artikel eindigt met een aantal suggesties voor nader onderzoek om tot de benodigde, meer effectieve en afgewogen inzet van het huisverbod te komen.