Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld

Ontwikkeling in de terugval en lange termijn-effect Wet tijdelijk huisverbod.

Alberda, D.L., Boonmann, C., Wartna, B.S.J. (2015). Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld. Ontwikkeling in de terugval en lange termijn-effect Wet tijdelijk huisverbod. Den Haag: WODC.

Het WODC heeft in 2013 eerder verslag gedaan van de strafrechtelijke recidive door plegers van huiselijk geweld. Het ging toen om de groep bestraft in 2007-2009.

Sinds enkele jaren kan een verdachte van huiselijk geweld bij een incident op last van de burgemeester maximaal 28 dagen uit huis worden geplaatst. Dit om verdere escalatie te voorkomen en een begin te maken met hulpverlening aan verdachte en slachtoffer.

Onderzoek- en adviesbureau Regioplan voerde onderzoek uit naar de effecten van de uithuisplaatsingen in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) en vond aanwijzingen dat de recidive in de maanden na het incident bij uithuisgeplaatsten lager was dan in een controlegroep van huiselijk-geweldplegers zonder huisverbod.

Dit rapport bespreekt de resultaten van een vervolg op het onderzoek van Regioplan, maar bevat ook een update van de recidivecijfers in de populatie van vervolgde plegers van huiselijk geweld.