Wet- en regelgeving huisverbod

Hieronder een chronologische volgorde van de ontwikkeling van de Wet tijdelijk huisverbod. De actualiteit staat bovenaan.

Onderaan de pagina staan de meest actuele wetteksten.

Eerste Kamer

De vaste Kamercommissie voor Justitie van de Eerste Kamer heeft op 20 november 2007 een Voorlopig verslag vastgesteld met vragen en opmerkingen. Op 24 april 2008 is de Memorie van antwoord verschenen naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer.

Dit is voor de leden van de Eerste Kamer aanleiding geweest om op 3 juni 2008 een Nader voorlopig verslag vast te stellen met nieuwe vragen en opmerkingen.

Het antwoord van het kabinet in het Nader memorie van antwoord is op 4 juli 2008 door het kabinet naar de Eerste Kamer verstuurd. Vervolgens heeft de Eerste Kamer op 8 juli 2008 besloten om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel te laten plaatsvinden op 30 september 2008.

Eerste Kamer Wetgevingesprocedurefase: Wet tijdelijk huisverbod (30.657)

Behandeling Tweede Kamer

De vaste kamercommissie voor Justitie van de Tweede Kamer heeft op 13 oktober 2006 in eerste aanleg gesproken over het wetsvoorstel. Het Verslag hiervan is aanleiding geweest voor het kabinet om op 31 mei 2007 te reageren middels een Nota naar aanleiding van het verslag. De nota bevat de beantwoording van Kamervragen die zijn gesteld over de Wet tijdelijk huisverbod. Vervolgens heeft de Behandeling van het wetsvoorstel plaatsgevonden op 12 september 2007. Op 20 september 2007 is het wetsvoorstel met algemene stemmen aangenomen. Het wetsvoorstel is vervolgens aangeboden aan de Eerste Kamer.

Advies Raad van State

In maart 2006 is het eerste Wetsvoorstel met de daar bijbehorende Memorie van toelichting verstuurd aan de Raad van State. De Raad van State heeft daarop zijn Advies uitgebracht. Naar aanleiding van dit advies heeft de minister van Justitie een Nader rapport inzake het wetsvoorstel uitgebracht.

Populaire downloads

Wet tijdelijk huisverbod, handreiking voor burgemeesters

Het tijdelijk huisverbod, een korte kennismaking

Wet tijdelijk huisverbod, een handreiking voor gemeenten en professionals

RiHG: Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld