Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huwelijksdwang en achterlating

Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje, jongen, vrouw of man tot een huwelijk. Bij huwelijksdwang hebben een of beide huwelijkspartners weinig of geen zeggenschap over de sluiting van het huwelijk, het huwelijk is tegen hun wil. Een weigering wordt vaak niet geaccepteerd.

Slachtoffers van huwelijksdwang hebben doorgaans niet alleen te maken met een gebrek aan vrije partnerkeuze, maar ook met een dwang om te trouwen, vaak voor een bepaalde leeftijd. Als jongeren vervolgens tegen de wil van hun ouders/familie toch kiezen voor een zelfgekozen partner, raken ze meestal het contact kwijt met de ouders of worden ze verstoten.

Meestal gaat het bij huwelijksdwang om ouders die hun dochter of zoon een huwelijk en/of een bepaalde partner opdringen. Vaak oefent op de achtergrond ook de familie of de etnische gemeenschap druk uit. Die druk kan subtiel tot zeer dwingend zijn.

Huwelijksdwang is een vorm van huiselijk geweld en van eergerelateerd geweld. Blijvend verzet tegen het huwelijk kan aanleiding zijn tot een gedwongen achterlating of eermoord.

Campagne Huwelijksdwang en Achterlating

MOVISIE voerde de campagne Your Right 2Choose! over vrije partnerkeuze, gearrangeerde en gedwongen huwelijken. Deze campagne is inmiddels afgesloten. De campagne richtte zich op jongeren, ouders en hun sociale omgeving. Het doel was om bewustwording over vrije partnerkeuze bij jongeren en hun ouders te bevorderen, empowerment te stimuleren en handelingsperspectieven bij huwelijksdwang aan te bieden.

Voor jongeren is er de website externe linkwww.yourright2choose.nl. Deze website wordt niet meer bijgewerkt. Wel is er nog veel informatie te vinden, zoals ervaringsverhalen en tips.

Professionals kunnen onder andere nog een toolkit en achtergrondinformatie vinden op deze site.

Jongeren

Op www.yourright2choose.nl vinden jongeren informatie over vrije partnerkeuze, gearrangeerde en gedwongen huwelijken. De informatie wordt anno 2015 niet meer bijgewerkt. Op de website staan nog wel tips voor hulp en advies, verhalen van jongeren die zelf met een gearrangeerd of gedwongen huwelijk te maken hebben gehad en jongeren kunnen een noodplan downloaden.

Bij signalen van mogelijke huwelijksdwang en achterlating kunnen jongeren in gesprek met een vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld op school, bij Veilig Thuis of de Kindertelefoon)

Website Trouwen tegen je wil
Op de website trouwentegenjewil.nl vinden jongeren tips en diverse instanties die hulp kunnen bieden. Ook anoniem.

Meer informatie

Campagnerooster Your right to choose