Achtergrondinformatie

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. Vooral jongeren tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse achtergrond zijn kwetsbaar voor uithuwelijking.

Professionals missen echter vaak de signalen: dikwijls zijn die niet duidelijk en jongeren praten er niet gauw over.

Factsheet huwelijksdwang

Deze factsheet van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) bespreekt de definitie, omvang en achtergrond en gevolgen van huwelijksdwang, het Nederlandse beleid en preventie-activiteiten van (migranten)organisaties. Ook wordt ingegaan op het signaleren en melden en de opvang van (potentiële) slachtoffers.

Lees meer op de website van KIS en download de Factsheet huwelijksdwang