Blok beantwoordt vragen evaluatie eenheid Huwelijksdwang

Het tegengaan van huwelijksdwang en achterlating is als speerpunt ingebed over de volle breedte van de consulaire bijstand. Dat schrijft minister Blok (Buitenlandse Zaken) in een reactie op Kamervragen over de evaluatie van de eenheid Huwelijksdwang.

De eenheid Huwelijksdwang werd in augustus 2017 opgericht, met het doel om de consulaire bijstand bij huwelijksdwang- en achterlatingszaken structureel te verbeteren. Aanleiding hiervoor was het voorstel van VVD-kamerlid Han ten Broeke om in Nederland een Forced Marriage Unit te realiseren. Dat wil zeggen één vast team waarin de expertise om Nederlandse slachtoffers van huwelijksdwang in het buitenland snel en veilig terug naar Nederland te krijgen, is gebundeld.

Focuslanden

De top vijf van landen met Nederlandse gevallen van huwelijksdwang en achterlating, waarbij Buitenlandse Zaken (samen met het LKHA) hulp heeft verleend, zijn Irak, Somalië, Soedan, Pakistan en Marokko. Daarom ligt de focus met name op deze landen.

Het is echter niet duidelijk wanneer slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating wel en niet overgegaan tot een melding bij de autoriteiten. In antwoord op een vraag van de VVD-fractie hoe het kabinet invulling geeft aan de wens van de Kamer om echt proactief te werk te gaan in de strijd tegen huwelijksdwang, verwijst Blok naar recent onderzoek van het LEC EGG dat inzicht biedt in de manier waarop huwelijksdwang door de Nederlandse politie wordt waargenomen. Daarbij erkent hij dat slachtoffers die niet in beeld zijn bij de autoriteiten ook niet konden worden meegenomen het onderzoek.

Beleidsmedewerker Familiezaken

De eenheid Huwelijksdwang werd opgericht voor de duur van één jaar. Inmiddels is de eenheid teruggebracht tot één beleidsmedewerker Familiezaken die verantwoordelijk is voor de coördinatie van beleid en uitvoering. Volgens de minister heeft de eenheid de opgedane kennis, informatie en connecties inmiddels duurzaam ingebed in de consulaire werkprocessen van de Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.