Alliantie Verandering van Binnenuit presenteert handreiking voor gemeenten

De Alliantie Verandering van Binnenuit heeft een handreiking gepubliceerd. Deze publicatie biedt de gemeente handvatten om de samenwerking met migranten- en vluchtelingenorganisaties op het thema zelfbeschikking te starten of te versterken.

Al decennialang werken migranten- en vluchtelingenorganisaties aan de bevordering van zelfbeschikking.

Man maakt aantekeningen met pen op papier.

Dat gaat bijvoorbeeld over zelf te mogen kiezen met wie je trouwt en zelf te beslissen over je kleding en opleiding. Met name voor vrouwen en LHBT’s in sommige migranten- en vluchtelingengemeenschappen is dat niet vanzelfsprekend.

De handreiking Verandering van Binnenuit geeft inzicht in de diversiteit aan culturele en religieuze achtergronden in Nederland. Ook wordt ingegaan op vormen van huiselijk geweld die met name voorkomen in gesloten migranten- en vluchtelingengemeenschappen. Dat heeft te maken met normen over eer, kuisheid, mannelijkheid en vrouwelijkheid. Dit geweld richt zich met name op vrouwen en LHBT’s.

Bijeenkomst

Op vrijdagmiddag 12 april organiseert de Alliantie Verandering van Binnenuit een bijeenkomst voor gemeenten die met lokale samenwerkingspartners aan de slag willen met het thema zelfbeschikking in migranten- en vluchtelingengemeenschappen. Tijdens deze middag krijgen de deelnemers inspirerende voorbeelden en kunnen ze in gesprek met elkaar en met de consortiumpartners ervaringen en vraagstukken uitwisselen.