Grotere rol strafrecht mogelijk tegen schadelijke praktijken

Nederland heeft genoeg juridische mogelijkheden om huwelijksdwang, achterlating en vrouwelijke genitale verminking te bestrijden, maar die worden niet altijd benut. Ook kan het strafrecht bij de aanpak van deze schadelijke praktijken mogelijk een grotere rol spelen.

Dit concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden in een onderzoek dat zij verrichtten in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het onderzoek staat morgen op de agenda van de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg 'Jeugd'. In het onderzoek wordt het juridisch instrumentarium in kaart gebracht dat kan worden ingezet als zich een situatie van huwelijksdwang, achterlating of vrouwelijke genitale verminking voordoet.

Het onderzoek overstijgt rechtsdomeinen; het belicht zowel civiel-, bestuurs- als strafrechtelijke bepalingen. De Leidse onderzoekers concluderen dat het strafrecht een rol op de achtergrond speelt. "We laten ons niet uit over de vraag of een grotere rol nodig is," aldus de onderzoekers, "maar het strafrecht biedt die ruimte wel." Ze roepen in hun rapport op om die rol voor de aanpak van deze thema’s nader te doordenken.

Inzicht

Met het onderzoek wil het ministerie meer inzicht krijgen in de wettelijke mogelijkheden om tegen deze schadelijke praktijken op te treden. De aanpak daarvan heeft de laatste jaren prioriteit. Na het zomerreces komt de minister voor Rechtsbescherming met een uitgebreidere reactie op de bevindingen in het rapport.