Subsidie voor lhbti’s in gesloten gemeenschappen

Hulporganisaties die hulp bieden aan lhbti’s in gesloten gemeenschappen komen in 2021 in aanmerking voor een speciale subsidie. Dit voorstel van de VVD kreeg ruime steun in de Tweede Kamer.

Eerder werd, op initiatief van VVD-Kamerlid Bente Becker, al 300.000 euro uitgetrokken om geweld tegen vrouwen tegen te gaan en om migrantenvrouwen uit een isolement te halen.

Als ‘tweede stap’ diende zij het amendement in om de positie van lhbti’s in gesloten gemeenschappen te verbeteren. Het bedrag dat hiervoor gereserveerd wordt bedraagt eveneens drie ton.

"Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving, niemand mag aan de zijlijn staan," aldus Becker. Volgens haar worden nog te veel vrouwen en lhbti’s onderdrukt. Eerder schreef zij al in een initiatiefnota dat religie en cultuur in bepaalde gesloten gemeenschappen als excuus gebruikt worden om vrouwen te onderdrukken. Ze zitten gevangen in een huwelijk met iemand van wie ze niet houden, maar van wie ze niet durven te scheiden uit angst voor verstoting of eerwraak. Tevens hebben ze vaak geen eigen bankpas en mogen ze niet werken.

Eigen geloofsgemeenschappen

Volgens Becker zitten lhbti’s vaak ook in een benarde, onderdrukte positie. Organisaties die hen helpen om uit hun isolement te breken, kunnen straks een subsidieaanvraag doen. De voorkeur gaat daarbij uit naar organisaties binnen de eigen geloofsgemeenschappen.