Publicaties - Huwelijksdwang en achterlating

12 publicaties van Huwelijksdwang en achterlating

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Verboden huwelijken

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk.

Rapport | 09-12-2019

Samenvatting Verboden huwelijken

Onderzoek van de Universiteit Maastricht en het WODC naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk. Deze wet ...

Rapport | 09-12-2019

Schadelijke traditionele praktijken bestrijden, zelfbeschikking bevorderen

De aanpak van gemeente Rotterdam uitgelicht.

Publicatie | 11-03-2019

Huwelijksdwang. Wat ziet de politie?

Een verkenning van casuïstiek uit 2017.

Rapport | 14-02-2019

Meldcode verplicht de professional tot actie bij huwelijksdwang

Artikel van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Publicatie | 18-12-2018

Hoe herken en voorkom je huwelijksdwang?

Artikel van Movisie voor sociaal professionals en docenten.

Publicatie | 19-11-2018

Niet langer geketend aan het huwelijk

Juridische instrumenten die huwelijkse gevangenschap kunnen voorkomen of oplossen. Deel I: deelproject 2.

Rapport | 03-04-2018

Handreiking kindhuwelijken en informele huwelijken

Publicatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Publicatie | 26-07-2017

Dilemma's van hulpverleners bij gedwongen partnerkeuze en relatievorming

Onderzoek naar hulpverlening en zelfbeschikking in de context van mensen met een niet Nederlandse of biculturele achtergrond.

Rapport | 01-07-2017

Global progress & delay in ending violence against children

Internationale studie naar geweld tegen kinderen.

Rapport | 03-01-2017

Ga naar