Publicaties - Huwelijksdwang en achterlating

16 publicaties van Huwelijksdwang en achterlating

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording vragen over seksueel geweld tegen christelijke vrouwen

Ministers Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Blok (Buitenlandse Zaken) beantwoorden vragen over seksueel ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-03-2020

Kamerbrief Actieagenda Schadelijke Praktijken

Ministers De Jonge en Dekker delen de actieagenda schadelijke praktijken. Hierin staat een aantal concrete aanvullende ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-02-2020

Actieagenda Schadelijke Praktijken

In deze actieagenda staat een aantal concrete aanvullende maatregelen voor de aanpak van onder meer eergerelateerd geweld, ...

Publicatie | 18-02-2020

GREVIO’s evaluatierapport

De Groep van deskundigen inzake actie tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (GREVIO) heeft de wettelijke en andere ...

Rapport | 20-01-2020

Verboden huwelijken

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk.

Rapport | 09-12-2019

Samenvatting Verboden huwelijken

Onderzoek van de Universiteit Maastricht en het WODC naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk. Deze wet ...

Rapport | 09-12-2019

Schadelijke traditionele praktijken bestrijden, zelfbeschikking bevorderen

De aanpak van gemeente Rotterdam uitgelicht.

Publicatie | 11-03-2019

Huwelijksdwang. Wat ziet de politie?

Een verkenning van casuïstiek uit 2017.

Rapport | 14-02-2019

Meldcode verplicht de professional tot actie bij huwelijksdwang

Artikel van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Publicatie | 18-12-2018

Hoe herken en voorkom je huwelijksdwang?

Artikel van Movisie voor sociaal professionals en docenten.

Publicatie | 19-11-2018

Ga naar