Rotterdamse aanpak: basispakket voor signaleren en handelen

Het is bijna onvermijdelijk dat u in uw werk signalen van eergerelateerd geweld tegenkomt. U zult de signalen niet altijd als zodanig herkennen, omdat ze op het eerste gezicht op zichzelf lijken te staan.

Het lijken bijvoorbeeld signalen die wijzen op de opvoedingsconflict of signalen waarbij het om een casus van huiselijk geweld lijkt te gaan. Het is vooral belangrijk dat u open staat voor een andere interpretatie van deze signalen.

Het basispakket is samengesteld om signaleerders aan de professionele basis te ondersteunen bij:

  • het herkennen van signalen van eergerelateerd geweld
  • het op een veilige manier onderzoeken van de signalen
  • het inschakelen van deskundige hulp via de Rotterdamse aanpak van eergerelateerd geweld