Protocol regio Haaglanden

Het Protocol regio Haaglanden is een nadere uitwerking van de samenwerking op lokaal niveau tussen de stichting Wende (Den Haag), de stichting Perspektief (Delft), beide instanties verantwoordelijk voor de opvang van vrouwen alsmede de politie en het Openbaar Ministerie in de regio Haaglanden.

Onder de stichting Wende valt ook de locatie Zoetermeer. Vertegenwoordigers van genoemde organisaties hebben in werkgroepverband dit protocol samengesteld.

Het protocol biedt voor de respectieve organisaties in andere regio’s in ons land voldoende basis om te worden getransformeerd tot een model-protocol en kan waar nodig worden aangepast aan de daar bestaande situatie.