Handreiking kindhuwelijken en informele huwelijken

Publicatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, juni 2017.

Als professional kun je te maken krijgen met slachtoffers van kindhuwelijken en met mensen die religieus- of informeel (onwettig) zijn getrouwd. Soms gaan deze huwelijken gepaard met dwang, intimidatie, dreiging, isolatie of geweld. En vaak leidt dit tot sociale- en psychische problemen bij partners. In extreme gevallen zelfs tot zelfdoding.

Ins en outs

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het belangrijk dat professionals goed op de hoogte zijn van alle ins en outs rondom huwelijken. Zo kunnen zij mensen die aankloppen bij hun organisatie laten weten wat wel en niet mag in Nederland. En wat hun rechten en plichten zijn als het om een huwelijk gaat. Zo weet bijvoorbeeld niet iedereen dat huwelijksdwang hier strafbaar is.

In deze handreiking is alle belangrijke informatie over huwelijken op een rij gezet. Ook lees je wat je kunt doen als je te maken krijgt met slachtoffers van kindhuwelijken, problematische informele huwelijken, huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap.