Global progress & delay in ending violence against children

Internationale studie naar geweld tegen kinderen.

10 years on: Global progress and delay in ending violence against children - the rhetoric & the reality (2016). International NGO Council on Violence Against Children.

Dit rapport volgt tien jaar van verandering sinds de eerste VN-studie over geweld tegen kinderen in 2006. Uit het rapport blijkt dat het aantal vormen van geweld tegen kinderen is gedaald, maar de groei van de wereldbevolking heeft geleid tot meer kinderen die in het algemeen geweld ervaren.

Vormen van geweld tegen kinderen

Het aantal landen dat lijfstraffen bij kinderen verboden heeft is verdrievoudigd sinds de studie werd gepubliceerd, maar naar schatting een miljard kinderen ervaren nog steeds regelmatig fysiek huiselijk geweld. Er zijn 22 landen die wettelijk nog steeds bepaalde vormen van genitale verminking van vrouwen mogelijk maken en 93 landen die het mogelijk maken dat meisjes voor de leeftijd van 18 jaar trouwen. Ook blijkt dat minderjarigen geconfronteerd worden met nieuwe vormen van seksueel geweld en met eerwraak.

Council on Violence Against Children

Het rapport is opgesteld door de International NGO Council on Violence Against Children, een groep internationale en nationale kinderrechtenorganisaties, waaronder Defence for Children International en ECPAT International die is opgericht in 2007 en belast met de opvolging van de aanbevelingen van de oorspronkelijke studie.