Dilemma's van hulpverleners bij gedwongen partnerkeuze en relatievorming

Onderzoek naar hulpverlening en zelfbeschikking in de context van mensen met een niet Nederlandse of biculturele achtergrond.

Smits van Waesberghe, E., Felten, H., Drost, L., Taouanza, I., & Vijlbrief, A. (2017). Dilemma's van hulpverleners bij gedwongen partnerkeuze en relatievorming. Onderzoek naar hulpverlening en zelfbeschikking in de context van mensen met een niet Nederlandse of biculturele achtergrond. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Het onderzoek richt zich op de dilemma’s waar professionals mee te maken hebben bij hulpverlening (0e, 1e en 2e lijn) aan mensen met een niet-Nederlandse of biculturele achtergrond in relatie tot partnerkeuze en relatievorming. Daarnaast staan mogelijke oplossingen centraal die goed aansluiten bij de doelgroep. Zowel het perspectief van de hulpverleners als van de hulpzoekenden wordt beschreven.

Het onderzoek bestond uit een literatuuronderzoek, focusgroepen met hulpverleners en hulpzoekenden, interviews met hulpzoekenden en expertmeetings. Het werd uitgevoerd in opdracht van de Directie Samenleving en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.