Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huwelijksdwang en achterlating

Toolkit

De toolkit bevat materialen en achtergrondinformatie om professionals en vertrouwenspersonen die met jongeren werken te helpen om met mogelijke eerkwesties om te gaan.

De belangrijkste boodschap richting professionals / vertrouwens-personen is dat zij bij mogelijke eerkwesties niet direct zelf moeten intervenieren of met ouders in gesprek gaan, maar dat zij eerst advies vragen bij Veilg Thuis zodat waar nodig melding kan plaatsvinden en materie-deskundigen (bijvoorbeeld bij de politie) kunnen worden betrokken.