Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huwelijksdwang en achterlating

Overige materialenDeskundigheidsbevordering
Voor het onderwijs
Voor gemeenten
Meer informatie


Deskundigheidsbevordering

Hieronder staan organisaties en personen die trainingen en cursussen aanbieden op het terrein van eergerelateerd geweld en huwelijksdwang. Voor meer informatie over de organisaties klik op de naam van de organisaties.
Biedt u zelf een training of cursus aan dan kunt u via dit formulier de cursus aanmelden.

E-module huwelijksdwang

Veel professionals hebben weleens gehoord van huwelijksdwang, maar weten niet precies wat het inhoudt of wat ze er aan kunnen doen. Het is belangrijk dat professionals weten hoe zij met deze problematiek moeten omgaan en (jonge) vrouwen en mannen kunnen helpen, bijvoorbeeld door hen gericht door te verwijzen naar de juiste instanties. De e-module biedt professionals concrete handvatten
Lees meer....

  Aanbieder: externe linkMOVISIE (website)
  Gericht op alle beroepskrachten die een rol hebben in preventie en aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
  Signalering en aanpak eergerelateerd geweld
  en
  Seksuele diversiteit en eergerelateerd geweld

  Aanbieder: externe linkVocas trainingen (website)
  Training voor professionals werkzaam in zorg-/hulp- en dienstverlenende beroepen:
  Wat een Eer!?

  Aanbieder: externe linkJale Simsek
  Eer en aan eer gerelateerd geweld in relatie tot IK en WIJ culturen

  Aanbieder: externe linkMidden Oosten Perspectief (website)
  De scholing richt zich op alle beroepskrachten die een rol hebben in preventie en aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling:
  Een drietal trainingen: Basistraining Interculturele Communicatie Midden-Oosten, en een inleidende en vervolgtraining aan eer gerelateerd geweld.

  Aanbieder: externe linkBKJ Consultancy (website)
  Gericht op vrijwel alle sectoren:
  Familiecultuur, achtergrond en vormen van eer en eergerelateerd geweld

  Aanbieder: externe linkVoorlichting training Eerwraak (website)
  Gericht op de sectoren welzijn, zorg en onderwijs:
  Voorlichting / training Eerwraak

  Zie ook Databank Meldcode
  Naar boven
  Voor het onderwijs

  ROC-pilots
  Twee ROC's, het Albeda College uit Rotterdam en het ROC van Twente hebben in 2007 het scholenproject "Omgaan met eergerelateerd geweld in en om de school" opgezet. Een onderdeel van dit project is een onderzoek naar de signalen van erekwesties bij leerlingen. De pdf bestandsamenvatting van dit onderzoek (pdf, 620 Kb), "Leren van eer op scholen" of pdf bestandde volledige tekst (pdf, 1,3 MB) van het onderzoek.

  Begeleiding van MBO-jongeren
  Handleiding voor begeleiding van MBO-jongeren met eergerelateerde problemen. Deze handleiding dient als stappenplan hoe om te gaan met eergerelateerde onderwerpen waar leerlingen mee te maken kunnen krijgen in de thuissituatie. pdf bestandVolledige tekst van deze handleiding (pdf, 385 Kb) of (pdf bestanddezelfde handleiding via rijksoverheid.nl) (pdf, 350 KB)
  Naar boven
  Voor gemeenten

  Beschermingsarrangement
  De aanpak van eergeweld bestrijkt de fasen van preventie, signalering, interventie en nazorg. De verkenning concentreert zich op de implicaties van bescherming voor deze vier fasen, of cirkels, van het bestuurlijke model. De ervaring in Rotterdam leert dat door te denken vanuit de criteria van het beschermingsarrangement inhoudelijke verdieping plaatsvindt. Download pdf bestandEergeweld voorbij. Een nieuwe gemeentelijke aanpak van eergerelateerd geweld (pdf, 790 Kb)

  Handelingsprotocol
  Dit handelingsprotocol voor minderhedenorganisaties geeft duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden in de aanpak van eergerelateerd geweld, het model dat men kan hanteren en de randvoorwaarden die hiervoor vereist zijn.
  Download Word bestandNotitie ten behoeve van handelingsprotocol aanpak eergerelateerd geweld (Word, 82 Kb)

  Protocol (samenwerkingsverband politie, openbaar ministerie, vrouwenopvang Delft en Den Haag)
  Het protocol beschrijft de hulpverlening aan vrouwelijke slacht-offers van eergerelateerd geweld in de vrouwenopvang. Het protocol bevat een aantal bijlagen met achtergrond- en praktijkinformatie.
  Download Word bestandProtocol (samenwerkingsverband politie, openbaar ministerie, vrouwenopvang Delft en Den Haag) (Word, 497 Kb)

  Meer (schriftelijke) informatie: