Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huwelijksdwang en achterlating

Tools voor professionals

Let op: in veel van onderstaande tools staat nog een verwijzing naar het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (website en telefoonnummer). Deze informatie is verouderd. De juiste verwijzing moet zijn naar Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis, 24 uur per dag bereikbaar) en de websites www.vooreenveiligthuis.nl of www.trouwentegenjewil.nl
Signalenlijst

De signalenlijst Maatschappelijke vroegsignalering geweld in afhankelijkheidsrelaties kan professionals behulpzaam zijn bij het beslissen over vervolgacties.
Download Signalenlijst (pdf, 110 Kb)

Naar inhoudsopgave
Basispakket voor signaleren en handelen

Een basispakket dat in de pilot Eergerelateerd Geweld Rotterdam is ontwikkeld om signaleerders te ondersteunen bij herkennen van signalen, het op een veilige manier onderzoeken van de signalen en het inschakelen van deskundige hulp. In dit basispakket wordt beknopt ingegaan op de achtergronden van eer en eergerelateerd geweld, de categorieen van conflicten waarbij eer een rol speelt en de typen (re)acties om eerverlies te voorkomen of de geschonden eer te herstellen.
Download pdf bestandBasispakket signaleren en handelen (pdf, 1 MB)

Naar inhoudsopgave
Handleiding Huwelijksdwang bespreken in het onderwijs

Leerkrachten, docenten en andere professionals komen huwelijksdwang vaak pas op het spoor als het te laat is. Daarom is deze handleiding ontwikkeld voor iedereen die werkt met jongeren uit niet-westerse culturen. U leest hierin hoe u vrije partnerkeuze en huwelijksdwang kunt bespreken en wat u kunt doen als een leerling of student slachtoffer is - of dreigt te worden - van huwelijksdwang. Bij deze handleiding hoort een set van 10 ansichtkaarten, die u in poster formaat kunt printen.

10 digitale posters behorende bij de handleiding. (A3, posterformaat)

Naar inhoudsopgave
Huwelijksdwang. Informatie voor professionals

Deze factsheet bevat in het kort informatie over huwelijksdwang en verwijst naar mogelijkheden om jongeren in risicovolle situaties te ondersteunen.
Download: pdf bestandHuwelijksdwang: informatie voor professionals (pdf, 170 Kb)

Naar inhoudsopgave
Registratie

Het doel van registratie van vragen over en meldingen van huwelijksdwang, achterlating en andere mogelijke eerkwesties is beter zicht te krijgen op de omvang en de aard hiervan. Vaak leggen organisaties als de AMKs en ASHGs deze gegevens al in hun registratie vast. Om organisaties en professionals die geen eigen registratie kennen te ondersteunen zijn hier twee formulieren beschikbaar die als handreiking kunnen dienen.
In een Word bestandeenvoudige logboek (Word, 87 Kb) kunt u beknopt gegevens over de vraagsteller, de problematiek en het contact invullen. Gebruik het Word bestandgeleideformulier (Word, 45 Kb) voor meer uitgebreide documentatie. Deze documentatie kan tevens gebruikt worden bij vervolgcontacten of meldingen.

Naar inhoudsopgave
Factsheet voor jongeren. Wat en hoe over huwelijksdwang

Vertrouwenspersonen kunnen deze beknopte informatie over huwelijksdwang meegeven aan jongeren. Bevat tips en advies over hoe jongeren zelf kunnen handelen.
Download: pdf bestandWat en hoe over huwelijksdwang. Als je niet zelf je partner uit mag kiezen (pdf, 160 Kb)

Naar inhoudsopgave
Noodplan voor jongeren

Het noodplan helpt jongeren om zich voor te bereiden op eventuele achterlating en ondersteunt mogelijke acties in Nederland.
Download het pdf bestandnoodplan (pdf, 455 Kb)

Naar inhoudsopgave
PR-materialen

PR-materiaal dat u op school, in de spreekkamer of op het prikbord op jongerenontmoetingsplaatsen kunt hangen.
Er is een flyer en er zijn drie posters beschikbaar.

Flyer

pdf bestandDownload hier de flyer voor de campagne (pdf, 2,16 MB)

Posters

Posters op A4 formaat:

pdf bestandKun je eerst daten? of moet je meteen trouwen (pdf, 1,56 MB)
pdf bestandWij kiezen voor elkaar. Nu onze ouders nog (pdf, 1,8 MB)
pdf bestandKies je zelf je bruid? Of kiest je moeder (pdf, 1,64 MB)
pdf bestandDownload de posters (een bestand) (pdf, 6,65 MB)

Naar inhoudsopgave


Voor informatie over huwelijksdwang en achterlating kunt u bellen of mailen naar de MOVISIE : 030-7892000, huiselijkgeweld@movisie.nl