Kinderen Veilig, Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016

In Nederland zijn naar schatting 119.000 kinderen jaarlijks slachtoffer van mishandeling. Deze problematiek gaan we daadkrachtig aanpakken. Op welke wijze we dat gaan doen, leest u in dit actieplan.

Het actieplan Kinderen Veilig bouwt voort op het vorige plan Kinderen Veilig Thuis uit 2008.

Kindermishandeling is een vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onder geweld in afhankelijkheidsrelaties verstaan we alle geweld dat voorkomt in huiselijke kring, in professionele setting en in de vrijwilligerssector. Geweld dat zich kenmerkt door de afhankelijke positie van het slachtoffer tegenover de dader.