Signaalkaart Kindermishandeling

Kindermishandeling is elke fysiek, psychisch of seksueel bedreigende of gewelddadige omgang met een kind jonger dan achttien jaar. Dit geweld kan actief zijn (iemand iets aandoen) of passief (niets doen).

Verantwoordelijk hiervoor zijn de ouders. Maar ook andere volwassenen kunnen een kind mishandelen doordat het kind afhankelijk van hen is voor aandacht, bescherming en verzorging.

De signaalkaart brengt de signalen die wijzen op kindermishandeling overzichtelijk in kaart.