Lopende onderzoeken

Hierboven vindt u een overzicht van onderzoeken die op dit moment worden uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld in Nederland of specifieke vormen of onderdelen daarvan.

De opgenomen onderzoeken zijn vooral gericht op kennisvermeerdering.