Hoe veilig voel jij je?

Onderzoek naar veiligheid onder transgender personen in Nederland.

Door de grotere zichtbaarheid van transgender personen lijkt het of hun emancipatie vooruitgaat. Maar het betekent niet dat trans personen overal veilig zijn. Om daar beter zicht op te krijgen zet Transgender Netwerk Nederland een vragenlijst uit over veiligheid onder transgender personen in Nederland.

Onderzoek

Dit onderzoek volgt op eerder onderzoek uit 2015 waarbij de blik gericht was op veiligheid in de publieke ruimte. Dit keer wil TNN de vergelijking kunnen leggen met bestaand veiligheidsonderzoek onder de algehele bevolking. Door het overnemen van vragen uit bestaande vragenlijsten kunnen ervaringen van trans personen met geweld beter vergeleken worden met die van grote groepen Nederlanders.

Huiselijk en seksueel geweld

In dit nieuwe onderzoek is er ook aandacht voor seksueel en huiselijk geweld. Dit zijn twee belangrijke aandachtspunten, juist omdat uitgebreid onderzoek hiernaar onder trans personen in Nederland nog zeldzaam is.

Bij de werving van deelnemers steekt TNN extra energie in biculturele trans personen, of ze nu asielzoeker zijn of in Nederland zijn opgegroeid. Hun ervaring is tot nu toe in onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau onderbelicht gebleven. De signalen die TNN ontvangt doen vermoeden dat zij gemiddeld meer dan witte trans personen met geweld en bedreiging te maken krijgen. Met dit onderzoek wil TNN daar duidelijke cijfers over verkrijgen.

Looptijd: tot 1 september 2018