Hoe we de hersenen van onze kinderen beïnvloeden

Van tegenslag op jonge leeftijd tot adolescente depressie. Onderzoek naar de invloed van negatieve ervaringen op de hersenontwikkeling.

Veel kinderen maken negatieve ervaringen mee zoals verwaarlozing, mishandeling of pesten. Professor dr. Henning Tiemeier van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Kinderpsychiatrie) heeft een beurs gekregen van NWO om met een onderzoeksteam bij meer dan 4.000 kinderen te bestuderen of dergelijke negatieve ervaringen de hersenontwikkeling veranderen en hoe dit tot depressie bij adolescenten kan leiden. Het team onderzoekt ook wat het effect van negatieve ervaringen kan tegengaan.

Onderzoekslijn

Veertig wetenschappers hebben een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro ontvangen van NWO. Het geld is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen ver-nieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. De beurs is onderdeel van de Vernieuwingsimpuls van NWO, bestaande uit Veni, Vidi en Vici. Hiermee biedt NWO wetenschappers in verschillende stadia binnen hun carrière de mogelijkheid om grensverleggend onderzoek te doen.