Onderzoek Commissie Geweld Jeugdzorg

Periode 1945 tot heden.

Onder voorzitterschap van professor Micha de Winter voert een multidisciplinair samengestelde wetenschappelijke commissie het onderzoek uit naar geweld in de jeugdzorg in de periode 1945 tot heden.

Anno 2018 doen zeven teams voor de commissie Geweld Jeugdzorg onderzoek naar een sector binnen de jeugdzorg: residentiƫle jeugdzorg, justitiƫle jeugdinrichtingen, pleegzorg, LVB-instellingen, jeugd-GGZ, AMV, doven- en blindeninternaten.

Na oplevering van de zeven deelrapporten over de verschillende sectoren in de jeugdzorg in oktober 2018, gaat de commissie zelf haar overkoepelende rapport schrijven. Omdat het terrein van de com-missie breed is, zullen de conclusies voor de verschillende sectoren uiteenlopen en dus niet overal hetzelfde zijn. Naar verwachting zal het eindrapport van de commissie in mei 2019 gereed zijn.