Onderzoek effectiviteit aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Verwey-Jonker Instituut en Augeo Foundation gaan onderzoek doen binnen een aantal Veilig Thuis-regio’s.

Dit onderzoek zal de komende vier jaar plaatsvinden. Centrale vraag is: 'Wat zijn de effecten en resultaten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en de hulpverleningstrajecten?'. Dit in navolging van eerder onderzoek (periode 2010-2014) binnen de vier grote steden.

Veilig Thuis

Deelnemende Veilig Thuis-regio’s krijgen inzicht in de effectiviteit van hun huidige aanpak. Zijn regio’s in staat om de veiligheid van het gezin en de kinderen te garanderen? Welk hulpaanbod hebben de gezinsleden ontvangen? En hoe staat het met welzijn en welbevinden van de gezinsleden anderhalf jaar na melding bij Veilig Thuis?

Vervolgonderzoek

April 2016 zijn de beide instituten nog op zoek naar vier Veilig Thuis-regio's die mee willen doen aan dit vervolgonderzoek.