Onderzoek naar geweld in instellingen en pleeggezinnen

Het kabinet stelt een (vervolg)onderzoek in naar geweld tegen minderjarigen die tussen 1945 en nu onder verantwoordelijkheid van de overheid in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen zijn geplaatst.

Uit een vooronderzoek dat aan minister Van der Steur (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) is aangeboden, blijkt dat zowel haalbaar als zinvol.

Voor de zomer van 2016 besluit het kabinet over de opdracht voor het vervolgonderzoek, de definitieve reikwijdte, de planning en de samenstelling van de onderzoekscommissie. De Commissie De Winter gaat het onderzoek uitvoeren.