Samen sterk in de aanpak van kindermishandeling

Inventarisatie van activiteiten en initiatieven van gemeenten.

Hoe stimuleren Nederlandse gemeenten het werken volgens de Wet meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling binnen onderwijs en kinderopvang? Een landelijk project brengt initiatieven in den lande in kaart en bundelt deze in een handreiking voor gemeenten. Het gaat dan om activiteiten als netwerklunches, presentaties, trainingen of symposia die gemeenten kunnen (laten) organiseren.

Handreiking

Vanuit een landelijk project ontwikkelen de Universiteit Twente, de Academische Werkplaats Kindermishandeling, het LOCK en de LVAK een handreiking voor gemeenten. Gezamenlijk brengen zij in 2015 reeds ondernomen activiteiten in kaart die zich richten op professionals in het onderwijs en in de kinderopvang. Deze activiteiten worden gebundeld en aangevuld met uitkomsten uit onderzoek en adviezen van deskundigen. Het eindresultaat is een praktische handreiking voor gemeenten. De handreiking helpt gemeenten om gemakkelijker nieuwe activiteiten op te zetten tegen kindermishandeling.

Het project wordt gefinancierd door ZonMw en ondersteund door de VNG.