Slachtoffers van seksueel misbruik: hoe vergaat het hen in de GGZ?

Onderzoek van de Open Universiteit en Rutgers naar de tevredenheid van cliënten met een geschiedenis van misbruik in de kindertijd over hun behandeling in de GGZ in Nederland.

Doel van het onderzoek is te weten te komen hoe tevreden mensen nu (in de periode sinds 2007) zijn over hun behandeling en om aanbevelingen te doen voor verbetering als er knelpunten in de behandeling werden gevonden.

Een uitnodiging om mee te doen was te vinden op verschillende internetfora. Ook werden mensen benaderd via cliëntenverenigingen. Slachtoffers van seksueel misbruik konden meedoen door vragenlijsten in te vullen.

Het onderzoek is goedgekeurd door de Medisch-Ethische Toetsingscommissie Atrium-Orbis-Zuyd. Die goedkeuring was nodig omdat dit onderzoek valt onder medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. De (anonieme) antwoorden worden 15 jaar bewaard. Nelleke Nicolai is als onafhankelijke deskundige betrokken bij dit onderzoek.