Stalking

Dossieronderzoek door de Waag en de politie.

In Nederland is er nog nauwelijks iets bekend over de achtergrond en kenmerken van mensen die stalkgedrag laten zien. Er is nog steeds relatief weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de demografische, criminologische en psychologische kenmerken van Europese stalkers en hun recidivefrequentie.

Verkennend onderzoek

Dit verkennende dossieronderzoek wordt uitgevoerd door de Waag, in samenwerking met de Australische onderzoekster Troy McEwan en de Nederlandse politie.

De resultaten zullen meer inzicht geven in stalkers en mogelijk leiden tot een nieuw ambulant behandelaanbod.

Het onderzoek bevindt zich momenteel in de afrondende fase.