Traumabehandeling met Virtual Reality

Virtual reality wordt steeds vaker toegepast voor de behandeling van psychische klachten.

Er zijn steeds meer veelbelovende bevindingen over de resultaten van computergestuurde interventies. Hieronder valt ook Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) voor de behandeling van PTSS.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) onderzoekt daarom samen met PsyQ en de Reinier van Arkel Groep de effecten van een nieuwe computergestuurde traumabehandeling voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd en veteranen die lijden aan PTSS en/of depressie. VRET wordt aangeboden via een systeem dat speciaal voor dit doel is ontwikkeld door de TU Delft.