Tweede prevalentie- en incidentie studie naar VGV in Nederland

Vervolg op het onderzoek uit 2013 naar vrouwenbesnijdenis.

In 2013 deed Pharos onderzoek naar VGV prevalentie en incidentie in Nederland. In dit onderzoek werden cijfers gegenereerd over het aantal vrouwen in Nederland dat besneden is, en het aantal meisjes in NL dat risico loopt om besneden te worden.

Uit dit onderzoek bleek dat in Nederland jaarlijks 40 tot 50 meisjes het risico lopen om besneden te worden, en dat dit risico realistisch wordt als ze terugkeren naar land van herkomst. Daarnaast bleek dat er in 2013 naar schatting 30.000 vrouwen in Nederland woonden die besneden zijn. Het merendeel (rond 75 procent) bevindt zich in de reproductieve leeftijdsgroep (tussen 20 en 49).

Pharos is eind 2017 gestart met een herhaling van dit onderzoek. Hierdoor zijn er naar verwachting in de eerste helft van 2019 uitspraken te doen over trendontwikkelingen in Nederland. Beide onderzoeken zijn gefinancierd door het ministerie van VWS.

Bron: Pharos Nieuwsbrief meisjesbesnijdenis december 2017.