21 november Jaarcongres huiselijk geweld

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
De Reehorst, Ede

Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben grote medische, sociale en psychische gevolgen en leiden vaak tot langdurige beschadigingen. Deze kinderen hebben sterk verhoogde kansen om (opnieuw) slachtoffer te worden van kindermishandeling of om, later als volwassene, zelf pleger of slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Het doorbreken van deze cirkel van geweld is dus van groot belang.

Er is de afgelopen jaren van verschillende kanten hard gewerkt om voor deze problematiek verantwoordelijkheid te nemen, maar we zijn er nog niet in geslaagd om de getallen terug te dringen. De hulpverlening komt niet genoeg van de grond, ondanks bijvoorbeeld de inzet van het huisverbod. Er zijn nog te weinig structurele oplossingen.

‘Geweld hoort nergens thuis’, Programma aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2018-2021” heeft de opgave om huiselijk geweld en kindermishandeling te verminderen, de gevolgen ervan te beperken en de intergenerationele overdracht en cirkel van geweld te doorbreken. Dit wordt gedaan door een betrouwbaar netwerk op te zetten in iedere regio, doeltreffend samen te werken met de verschillende partijen en te blijven leren van elkaar.

Organisatie

PIP, Sozio, SWP