Twentse Week van de Meldcode focust op informatieoverdracht

In de regio Twente vond de afgelopen dagen 'de Week van de Meldcode' plaats. Het doel was om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij zo’n 500 mensen die in regio een signaalfunctie hebben, onder de aandacht te brengen. Het thema informatieoverdracht stond hierbij centraal.

Deze week zorgde voor ontmoetingen en gesprekken tussen mensen die allemaal een rol spelen in de totale ketenaanpak in Twente. De bezoekers waren afkomstig uit verschillende onderdelen van de keten, zoals onderwijs, kinderopvang, medische zorg, jeugdzorg en GGZ. Zij trokken met elkaar de conclusie dat je bij de vernieuwde werkwijze rondom de meldcode elkaar als collectief nodig hebt om ieders individuele rol binnen de keten in te vullen.

Werk in uitvoering

De nieuwe werkwijze vraagt om blijvende aandacht en het uitwisselen van ervaringen. Er werd de afgelopen dagen dan ook regelmatig gesproken van 'werk in uitvoering': "We staan aan het begin van een nieuw werkproces, help elkaar dan ook om dat samen goed invulling te geven in de komende tijd".

Het initiatief van de Week van de Meldcode in Twente werd genomen door de regionaal projectleider Geweld hoort nergens thuis.