Factsheet Meldcode bij eergerelateerd geweld geactualiseerd

Kenniscentrum Movisie heeft de factsheet ‘De meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld’ volledig vernieuwd. Medeauteur Hilde Bakker wijst op het belang van kennis over de aanpak van eergerelateerd geweld en legt uit waarom er momenteel extra risico’s zijn.

Door de lockdown waren  jongeren de afgelopen maanden veel vaker online, met alle risico’s op online misbruik als grooming en shame sexting.

Met name meisjes met een migratieachtergrond lopen volgens Bakker risico op moedwillig doorsturen van pikante (nep)beelden en daarmee op eerverlies. “Met dus risico op eergeweld door hun familie”.

Eerder riep het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) hulpverleners en docenten al op tot extra alertheid tijdens de coronacrisis. Want doordat veel jongeren nu niet meer naar school gaan en hulpverleners veelal thuis werken, dreigen (potentiële) slachtoffers van huwelijksdwang uit beeld te raken. 

Vernieuwde meldcode

Movisie heeft de factsheet volledig geactualiseerd, volgens de vernieuwde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze is in 2019 in een aantal stappen aangescherpt. “Zo’n nieuwe werkwijze heeft tijd nodig om te landen,” aldus Bakker die werkzaam is als adviseur huiselijk en seksueel geweld bij Movisie. “Na een jaar konden de experts die wij hebben geraadpleegd, overzien waar professionals tegenaan lopen en hoe de verbeterde meldcodestappen bij eergerelateerd geweld eruit moeten zien. We hebben verwijzingen naar recente literatuur en handige links naar websites en apps opgenomen. Ook hebben we een paragraaf toegevoegd over shame sexting, een grote risicofactor voor eergerelateerd geweld.”