Publicaties - Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

22 publicaties van Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Signaleren en melden (van vermoedens) van kindermishandeling: tools voor onderwijsprofessionals

In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Scholen spelen een ...

Publicatie | 21-06-2022

Rapport 'Op maat adviseren'

De Inspectie Justitie en Veiligheid is overwegend positief over manier waarop de reclassering haar adviestaak uitvoert, zo blijkt ...

Rapport | 15-06-2022

Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld: digitale handleiding RelatieWijs

RelatieWijs is ontwikkeld voor het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en beoordelen van relationeel (grensoverschrijdend) ...

Interventie | 08-03-2022

Kompas: ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Het programma 'Integraal werken in de wijk' ontwikkelde voor professionals een Kompas dat signalen, risicofactoren en ...

Publicatie | 15-12-2021

Factsheet Huiselijk en seksueel geweld

Deze factsheet van Movisie gaat over geweld in huiselijke kring. Eerst worden algemene cijfers over huiselijk geweld ...

Factsheet | 12-07-2021

Richtlijn Kindermishandeling (2020)

Deze richtlijn is bedoeld om bij te dragen aan de preventie en aanpak van kindermishandeling, door professionals in de jeugdhulp ...

Richtlijn | 08-07-2020

Video Documenteren in de stappen van de meldcode

Veel beroepskrachten die met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken, blijven moeite houden met het ...

Publicatie | 15-06-2020

De Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld

Deze factsheet van Movisie biedt professionals uit de sectoren die onder de meldcode vallen handvatten hoe te signaleren en te ...

Factsheet | 18-05-2020

Wees alert op de thuissituatie

Professionals spelen een belangrijke de-escalerende rol wanneer er sprake is van spanningen in een gezin. Tijdig steun, hoop en ...

Factsheet | 11-05-2020

Evaluatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze evaluatie van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verschaft inzicht in de algemene werking en ...

Publicatie | 30-04-2020