Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de ggz: stand van zaken

Factsheet van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onderzocht of ggz-instellingen zich voldoende inzetten voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In haar toezicht heeft IGJ aandacht voor de uitvoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het merendeel van de ggz-instellingen die op grond van een eerder negatiever beeld nader werden bevraagd, blijkt de meldcode in de zorg nu actief te hanteren.

De IGJ constateerde dat binnen enkele instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie de veronderstelling bestaat dat de meldcode niet voor jeugdhulp van toepassing is. Dit is echter niet juist. Ook voor kinder- en jeugdpsychiatrie/-ggz en vrijgevestigde zorgaanbieders in de ggz geldt de meldcode. Het geweld kan immers ook van toepassing zijn op broertjes, zusjes of andere leden van het gezin.

Het IGJ concludeert dat het bewustzijn groeit, maar dat structurele aandacht voor het thema nodig blijft.