Basispresentatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Managers kunnen deze basispresentatie gebruiken om de verbeterde meldcode inclusief afwegingskaders in hun organisatie bekend te maken.

Deze PowerPointpresentatie geeft basisinformatie over de meldcode en het afwegingskader. Feiten en cijfers over de eigen regio en de eigen organisatie kunnen toegevoegd worden.