Meldcode verplicht de professional tot actie bij huwelijksdwang

Artikel van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Bakker, H. (2018), Meldcode verplicht de professional tot actie bij huwelijksdwang, Utrecht: Movisie.

Aangenomen wordt dat er tussen de 670 en 1.900 gevallen van huwelijksdwang per jaar in Nederland voorkomen. 

Voor een goede signalering en preventie is het nodig dat sociale professionals en leerkrachten meer informatie en training over dit fenomeen krijgen. Zij kunnen het gesprek aangaan met jongeren en hen goed voorlichten over hun rechten en mogelijkheden.