Video Documenteren in de stappen van de meldcode

Veel beroepskrachten die met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken, blijven moeite houden met het documenteren in de verschillende stappen. De vereniging voor aandachts­functionarissen huiselijk geweld en kindermis­handeling (LVAK) heeft daarom een video gemaakt met voorbeelden van niet-concreet documenteren en voorbeelden van wel-concreet documenteren.

In de video is gebruik gemaakt van de situatie huisarts en patiënt. Maar de uitleg die wordt gegeven over hoe ‘concreet’ te documenteren, is voor alle sectoren en voor alle vormen van huiselijk geweld gelijk.

Bekijk de video.