Scholingsaanbod

De Meldcode is een handig stappenplan bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het bespreekbaar maken van deze problematiek is echter moeilijk.

Bij de diverse stappen van de Meldcode is dan ook duurzame deskundigheidsbevordering nodig. Organisaties zijn verplicht om professionals toe te rusten om de Meldcode te gebruiken.

Bijscholing Wmo

Scholing vindt u op de website Bijscholing Wmo.

Deze website biedt niet alleen scholing en training op het gebied van de Meldcode, maar op alle gebieden van huiselijk en seksueel geweld, zoals ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld.