Aanbieders

Gaat u een scholing ontwikkelen op het gebied van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

Bekijkt u dan ook de Tips voor afnemers en de Geschiktheid aanbieder. Hierin vindt u wellicht tips en adviezen waar u op kunt letten bij het ontwikkelen van een (na- en of bij-) scholing.

Onder Competenties signaleren vindt u de download Competenties 'Geweld leren signaleren en (be)handelen' die nodig zijn voor professionals die te maken kunnen krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling.