Geschiktheid aanbieder

Heeft u een keuze gemaakt, maar wilt u weten of de aanbieder adequaat is voor uw specifieke vraag? Bekijk dan de onderstaande checklist.

Checklist geschiktheid aanbieder voor uw scholingsbehoefte

Bron: Annelies Kooijman, MOVISIE.

Checklist
Nr. Vraag Ja Nee
1. Heeft het bureau ervaring in de sector? Ja Nee
2. Kan het bureau namen van instellingen geven waar met succes vergelijkbare projecten zijn uitgevoerd? Ja Nee
3. Inspireert het bureau u tot nieuwe idee├źn? Ja Nee
4. Heeft u vertrouwen in de begeleider die de opleiding gaat uitvoeren, gebaseerd op eerdere ervaringen van u of uw collega's? Ja Nee
5. Neemt het bureau de tijd om goed rond te kijken in uw instelling en te praten met medewerkers en andere partijen? Ja Nee
6. Is er intensief tussentijds contact en mogelijkheden voor bijsturing? Ja Nee
7. Krijgt u een uitgewerkt programma op papier te zien? Ja Nee
8. Levert het bureau concrete ondersteuning voor het in praktijk brengen van wat medewerkers gaan leren? Ja Nee
9. Maakt het bureau met u afspraken over resultaten en over wederzijdse inspanningen? Ja Nee
10 Levert het bureau nog extra inspanningen als u achteraf geen verbeteringen constateert? Ja Nee
11. Geeft de offerte een helder overzicht van de inspanningen van het bureau, de verwachte resultaten, hetgeen van de instelling/organisatie verwacht wordt en de voorwaarden? Ja Nee